Kreativa Storkök Sverige AB

Företaget

Om oss

Kreativa Storkök är ett fristående konsultföretag som ägs av Anette Sernhed och Beata Eriksson. Kreativa Storkök har lång och gedigen erfarenhet av storköksprojektering.
Företaget finns i Karlskrona men har hela Sverige som arbetsfält.

Kvalitetspolicy

Kreativa Storkök garanterar en högklassig kvalité, alltid med utgångspunkt från kundens behov. Vårt mål är att alltid presentera välgrundade och realistiska lösningar kombinerade med nytänkande och fantasi. För oss handlar det om att skapa en förtroendefull relation med uppdragsgivaren.Vi har lång erfarenhet av att arbeta målmedvetet med kvalitetsstyrning. De områden som prioriteras är ansvar och engagemang, kvalitetsrevisioner, kompetens- och personalutveckling. Kunskap och kompetens är vårt främsta konkurrensmedel och vår största tillgång.

Miljöpolicy

Kreativa Storkök strävar alltid efter en genomarbetad och konsekvent miljöprofil, anpassad till uppdragsgivarens förutsättningar. All utrusning och inredning inordnas i en miljömässig och ekologisk helhetssyn med tanke på tillverkning, arbetsmiljö, emissioner, skrotning och återbruk. Vi tillgodoser kraven på en effektiv och miljöriktig resurshantering och energihushållning.