• Kv. Väpnaren i Nässjö kommun
  • Kv. Gruset i Växjö kommun
  • Vimarskolan i Vimmerby kommun
  • Vimarskolan i Vimmerby
  • Vimarskolan i Vimmerby
  • Kronhjorten i Växjö